Polityka prywatności


Ogólne warunki handlowe

Odpowiedzialny

Zebco Europe GmbH

Autoryzowany przedstawiciel Zebco Europe

Frerk Petersen
fpetersen (@) zebco-europe.com

Miejsce jurysdykcji

Tostedt

Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży

Rejestr handlowy w Hamburgu
HRB 115690
IDENTYFIKATOR VAT (VAT): DE815249344
pc. nr 15/200/06923
Dyrektorzy zarządzający: Frerk Petersen, Steven R. Smits, James G. Hillenbrand.

Polityka prywatności

1. treść oferty online

Osoba odpowiedzialna nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia odszkodowawcze wobec osoby odpowiedzialnej, które odnoszą się do szkód materialnych lub ideowych, które zostały spowodowane przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji i/lub przez wykorzystanie błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo niemożliwe, jeżeli ze strony osoby odpowiedzialnej nie ma możliwości udowodnienia umyślnego lub z grubsza niedbałego działania.

Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Części stron lub cała publikacja wraz ze wszystkimi ofertami i informacjami mogą zostać rozszerzone, zmienione lub częściowo lub całkowicie usunięte przez autora bez uprzedniego powiadomienia.

 

2. odniesienia i linki

W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych ("hiperłącza"), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko wtedy, gdy osoba odpowiedzialna posiada wiedzę o tych treściach i byłoby dla niej technicznie możliwe i uzasadnione uniemożliwienie korzystania z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem.
Osoba odpowiedzialna oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linku nie stwierdzono żadnych nielegalnych treści na stronach, do których prowadzą linki. Osoba odpowiedzialna nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo linkowanych stron. Dlatego też dystansuje się on niniejszym wyraźnie od wszelkich treści wszystkich zlinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmienione po umieszczeniu linku.

Stwierdzenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez osobę odpowiedzialną, do których treści możliwy jest dostęp w formie zapisu zewnętrznego. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji poprzez linki.

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której zostali Państwo przekierowani. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez wpływu na ten fakt.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo zwrócić się bezpośrednio do naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

Inspektor ochrony danych

Zebco Europe
Inspektor ochrony danych
Pied Pipistrelle Arch 12 - 14
21255 Tostedt
E-mail: [email protected]

3. prawo autorskie i prawo znaków towarowych

Osoba odpowiedzialna stara się przestrzegać praw autorskich użytych we wszystkich publikacjach obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z bezlicencyjnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.

Wszystkie wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie marki i znaki towarowe podlegają bez ograniczeń postanowieniom obowiązującego prawa o znakach towarowych oraz prawom własności poszczególnych zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony przez prawa osób trzecich!

Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samą odpowiedzialną osobę pozostają wyłącznie w gestii osoby odpowiedzialnej za te strony. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak schematy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest niedozwolone.

 

4. ochrona danych osobowych

Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwisko, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie w celu dostarczenia użytkownikowi oferowanych informacji, towarów lub usług. Dane te są przetwarzane i przechowywane wyłącznie w tym celu. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO), tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem lub do realizacji środków przedumownych, które są realizowane na wniosek użytkownika. Jeżeli w niektórych przypadkach użytkownik wyraził wyraźną zgodę na wykorzystanie swoich danych wykraczające poza ten zakres (np. regularne przesyłanie biuletynu informacyjnego), może on w każdej chwili odwołać swoją zgodę pocztą lub e-mailem na podany powyżej adres. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie tej zgody, aż do odwołania.
Dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji usług i zgodnie z przepisami prawa.
Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest - o ile jest to możliwe i uzasadnione pod względem prawnym i technicznym - dozwolone również bez podawania takich danych lub poprzez podanie danych anonimowych lub pseudonimu.
Użytkownik ma prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia w przetwarzaniu i przekazywaniu danych zgodnie z postanowieniami artykułu. 13 do 20 DSGVO. W tym celu użytkownik może skontaktować się z następującym adresem: [email protected].

Użytkownik ma również prawo do bezpośredniego kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych

Inspektor ochrony danych

Zebco Europe
Inspektor ochrony danych
Pied Pipistrelle Arch 12 - 14
21255 Tostedt
E-mail: [email protected]

W przypadku reklamacji, użytkownik może również skontaktować się bezpośrednio z organem nadzorczym.

Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w stopce redakcyjnej lub porównywalnych informacji, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, przez osoby trzecie do przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niedozwolone. W przypadku naruszenia tego zakazu wyraźnie zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu.

 

 

Absolutnie niezbędne Ciasteczka

Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania naszej strony internetowej i nie mogą być dezaktywowane w naszych systemach. Ogólnie rzecz biorąc, te pliki cookie są ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika w odpowiedzi na żądanie usługi, takie jak ustawienie preferencji dotyczących prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie lub powiadamiała Cię o nich. Jednakże, niektóre obszary strony internetowej mogą nie działać prawidłowo, jeśli zablokujesz lub powiadomisz o plikach cookie.

Użyto ciasteczek:

Zgoda OptanonConsent

OptanonAlertBoxClosed

tk_ai

uncodeAI.css

odkodowaćAI.screen

uncode_privacy[consent_types]

wp-settings-1

wp-settings-time-1

 

 

Celowanie w ciasteczka

Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej strony internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez te firmy do stworzenia profilu Twoich zainteresowań i pokazania Ci odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Działają one poprzez unikalną identyfikację Twojej przeglądarki i urządzenia. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziesz mógł korzystać z naszych ukierunkowanych reklam na innych stronach internetowych.

facebook.com

Wtyczki społecznościowe na Facebooku

Nasza oferta online korzysta z wtyczek społecznościowych ("Plugins") portalu społecznościowego facebook.com, który jest prowadzony przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Wtyczki można rozpoznać po jednym z logo Facebooka (białe "f" na niebieskim kafelku, słowa "Like", "Like" lub znak "thumbs up") lub są oznaczone dodatkiem "Facebook Social Plugin". Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Kiedy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. Na podstawie przetworzonych danych można tworzyć profile użytkowników. Dlatego też nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tego pluginu i dlatego też informujemy użytkowników zgodnie z naszym stanem wiedzy.

Poprzez zintegrowanie wtyczek, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta na Facebooku. Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk "Lubię to" lub dodając komentarz, odpowiednia informacja jest przekazywana bezpośrednio z urządzenia do Facebooka i tam zapisywana. Jeśli użytkownik nie jest członkiem Facebooka, to nadal istnieje możliwość, aby Facebook poznał jego adres IP i zapisał go. Według Facebooka tylko anonimowy adres IP jest zapisywany w Niemczech.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w zakresie ochrony prywatności użytkowników, znajdują się w informacjach o ochronie danych osobowych na Facebooku: https:///about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z jego danymi członkowskimi przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka przed skorzystaniem z naszej oferty online i usunąć swoje pliki cookie. Dalsze ustawienia i zastrzeżenia co do wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ramach ustawień profilu na Facebooku: https:///settings?tab=ads lub poprzez stronę internetową USA http://www.aboutads.info/choices/oder na stronie UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia te są niezależne od platformy, tzn. zostały przyjęte dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.

 

Remarketing na Facebooku

W ramach naszej oferty online wykorzystywane są tzw. "piksele Facebooka" portalu społecznościowego Facebook, który jest obsługiwany przez Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub jeśli mieszkasz w UE, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Za pomocą piksela Facebooka Facebook jest w stanie określić odwiedzających naszą ofertę jako grupę docelową do prezentacji reklam, tzw. ogłoszeń na Facebooku. Dlatego też wykorzystujemy Facebook Pixel do wyświetlania umieszczonych przez nas reklam na Facebooku tylko tym użytkownikom Facebooka, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą internetową. Oznacza to, że za pomocą Pixela Facebooka chcemy mieć pewność, że nasze reklamy na Facebooku odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie są irytujące. Piksele Facebooka pozwalają nam również śledzić skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy są przekierowywani na naszą stronę internetową po kliknięciu na reklamę na Facebooku.

Piksel Facebooka jest bezpośrednio zintegrowany przez Facebook podczas wywoływania naszych stron internetowych i może zapisać tzw. cookie, czyli mały plik, na urządzeniu. Jeśli następnie zalogują się Państwo na Facebooku lub odwiedzą go podczas logowania, wizyta w naszej ofercie zostanie odnotowana w Państwa profilu. Zebrane o Tobie dane są dla nas anonimowe, więc nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkownika. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, dzięki czemu możliwe jest połączenie z danym profilem użytkownika. Przetwarzanie danych przez Facebook odbywa się w ramach wytycznych dotyczących wykorzystania danych przez Facebook. Więcej informacji na temat działania piksela remarketingowego i ogólnie na temat wyświetlania reklam na Facebooku można znaleźć w Polityce wykorzystania danych na Facebooku: https:///policy.php.

Użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez piksel Facebooka i wykorzystywaniu ich do wyświetlania reklam na Facebooku. W tym celu można przejść do strony z Facebookiem i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawień reklamy opartej na użytkowaniu: https:///settings?tab=ads lub zgłosić swój sprzeciw za pośrednictwem strony USA http://www.aboutads.info/choices/ lub strony UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia te są niezależne od platformy, co oznacza, że są one stosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne lub urządzenia przenośne.

 

Użyto ciasteczek:

datr

lu

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z czcionek internetowych udostępnionych przez Google. Po otwarciu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej przeglądarki niezbędne czcionki internetowe w celu prawidłowego wyświetlania tekstu i czcionek.

W tym celu Twoja przeglądarka musi nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Google dowiaduje się, że nasza strona internetowa została udostępniona za pośrednictwem Państwa adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej wtyczki. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, Twój komputer będzie używał czcionki domyślnej.

Więcej informacji o tym, jak traktujemy dane użytkowników, można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq i przeczytać Politykę prywatności Google pod adresem https://www.google.com/policies/privacy/. n t t

youtube.com

Nasza strona korzysta z wtyczek z YouTube, które są obsługiwane przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Gdy odwiedzasz jedną z naszych stron z wtyczką YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To informuje serwer YouTube, które z naszych stron zostały odwiedzone.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, możesz połączyć swoje nawyki surfingowe bezpośrednio ze swoim profilem osobistym. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany do uatrakcyjnienia naszej strony internetowej. Jest to uzasadniony interes w rozumieniu Sztuki. 6 (1) (f) DSGVO.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki obchodzimy się z danymi użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Użyto ciasteczek:

SID

HSID

dane demograficzne

VISITOR_INFO1_LIVE

PREF

APISID

SSID

LOGIN_INFO

YSC

SAPISID

IDE

google.com

Użyto ciasteczek:

APISID

SSID

1P_JAR

NID

PREF

SID

SAPISID

HSID

doubleclick.net

Użyto ciasteczek:

id

emitu.com

Wiesz co?
Cref
d
iutk
mc
tluid

Poproś o wyciąg z danych


Tutaj możesz przeglądać i usuwać swoje prywatne dane

Przeprowadzić dochodzenie