Privacybeleid


Algemene voorwaarden

Verantwoordelijk

Zebco Europe GmbH

Geautoriseerde vertegenwoordiger Zebco Europe

Frerk Petersen
fpetersen (@) zebco-europe.com

Bevoegde rechtbank

Tostedt

Identificatienummer voor de omzetbelasting

Handelsregister Hamburg
HRB 115690
BTW-IDENTIFICATIENUMMER (BTW): DE815249344
pc. nr. 15/200/06923
Directeuren: Frerk Petersen, Steven R. Smits, James G. Hillenbrand.

Privacybeleid

1. inhoud van het online aanbod

De verantwoordelijke persoon is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de verantwoordelijke persoon, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie en/of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie is veroorzaakt, zijn in principe onmogelijk, indien er van de kant van de verantwoordelijke persoon geen sprake is van aantoonbaar opzettelijke of grof nalatige schuld.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina's of de volledige publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen zonder afzonderlijke aankondiging door de auteur worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.

 

2. referenties en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks"), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de verantwoordelijke persoon liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen van kracht worden als de verantwoordelijke persoon kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk is om het gebruik in het geval van illegale inhoud te voorkomen.
De verantwoordelijke persoon verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's herkenbaar was. De verantwoordelijke persoon heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd.

Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod en voor externe vermeldingen in gastenboeken, discussieforums, linkdirectory's, mailinglijsten en alle andere vormen van databases die door de verantwoordelijke persoon zijn opgezet en waarvoor externe schrijftoegang tot de inhoud mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waar u van bent doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke voorwaarden van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de overige delen onaangetast door dit feit.
Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Zebco Europe
Gegevensbeschermingsfunctionaris
Ridderspoorboog 12 - 14
21255 Tostedt
e-mail: [email protected]

3. auteursrecht en merkenrecht

De verantwoordelijke persoon streeft ernaar de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in alle publicaties in acht te nemen, zelfgemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken.

Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merknamen en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet door rechten van derden wordt beschermd!

Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de verantwoordelijke persoon zelf gecreëerde objecten blijft uitsluitend berusten bij de verantwoordelijke voor de pagina's. Het vermenigvuldigen of gebruiken van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur.

 

4. gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats om de gebruiker te voorzien van de aangeboden informatie, goederen of diensten. Deze gegevens worden uitsluitend voor dit doel verwerkt en opgeslagen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, letter b van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO), d.w.z. dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de gebruiker worden uitgevoerd. Indien de gebruiker in bepaalde gevallen uitdrukkelijk heeft ingestemd met een verdergaand gebruik van zijn gegevens (bijv. regelmatige toezending van een nieuwsbrief), kan hij zijn toestemming te allen tijde per post of per e-mail aan het hierboven vermelde adres intrekken. De rechtmatigheid van de op basis van de toestemming uitgevoerde verwerking tot aan de herroeping wordt hierdoor niet beïnvloed.
De gegevens worden opgeslagen zolang als nodig is voor de uitvoering van de diensten en zoals voorgeschreven door de wet.
Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover wettelijk en technisch mogelijk en redelijk - ook toegestaan zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van anonieme gegevens of een pseudoniem.
De gebruiker heeft het recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking en de overdraagbaarheid van de gegevens zoals bepaald in Art. 13 tot 20 DSGVO. Hiervoor kan de gebruiker zich wenden tot het volgende adres: [email protected].

De gebruiker heeft ook het recht om rechtstreeks contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

Gegevensbeschermingsfunctionaris

Zebco Europe
Gegevensbeschermingsfunctionaris
Ridderspoorboog 12 - 14
21255 Tostedt
e-mail: [email protected]

In geval van klachten kan de gebruiker ook rechtstreeks contact opnemen met de toezichthoudende instantie.

Het gebruik van de in het impressum gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om in geval van overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails.

 

 

Absoluut noodzakelijke Cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website en kunnen niet worden gedeactiveerd in onze systemen. Over het algemeen worden deze cookies alleen ingesteld als reactie op acties die u onderneemt naar aanleiding van een serviceverzoek, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u op de hoogte wordt gesteld van deze cookies. Het is echter mogelijk dat sommige delen van de website niet goed functioneren als u cookies blokkeert of meldt.

Gebruikte cookies:

OptanonConsent

OptanonAlertBoxClosed

tk_ai

uncodeAI.css

uncodeAI.screen

uncode_privacy[toestemming_types]

wp-settings-1

wp-settings-time-1

 

 

Het richten van cookies

Deze cookies kunnen via onze website worden ingesteld door onze reclamepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze werken door uw browser en apparaat op unieke wijze te identificeren. Als u deze cookies niet toestaat, zult u onze gerichte reclame op andere websites niet ervaren.

facebook.nl

Facebook Social Plugins

Ons online aanbod maakt gebruik van social plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"). De Plugins zijn te herkennen aan een van de Facebook-logo's (witte "f" op een blauwe tegel, de woorden "Like", "Like" of een "thumbs up" teken) of zijn gemarkeerd met de toevoeging "Facebook Social Plugin". De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die zo'n plugin bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door de gebruiker in het online-aanbod geïntegreerd. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren de gebruikers naar onze stand van kennis.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie dat een gebruiker de betreffende pagina van het online-aanbod heeft opgeroepen. Als de gebruiker bij Facebook is ingelogd, kan Facebook het bezoek aan zijn of haar Facebook-account toewijzen. Wanneer de gebruiker met de plugins interageert, bijvoorbeeld door op de "Vind ik leuk"-knop te drukken of een opmerking te plaatsen, wordt de betreffende informatie direct van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het voor Facebook nog steeds mogelijk om zijn of haar IP-adres te achterhalen en op te slaan. Volgens Facebook wordt alleen een geanonimiseerd IP-adres in Duitsland opgeslagen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en de mogelijkheden om de privacy van de gebruikers te beschermen, zijn te vinden in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https:///about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem/haar verzamelt en koppelt aan zijn/haar lidmaatschapsgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij/zij zich voor het gebruik van ons onlineaanbod bij Facebook afmelden en zijn/haar cookies verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van de gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https:///settings?tab=ads of via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/oder de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze gelden voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

 

Facebook-hermarketing

Binnen ons online-aanbod worden zogenaamde "Facebook-pixels" van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS, of als u in de EU woont, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook"), gebruikt. Met behulp van de Facebook pixel is Facebook in staat om de bezoekers van ons aanbod te bepalen als doelgroep voor de presentatie van advertenties, de zogenaamde ³"Facebook-advertenties³". Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons internetaanbod. Dit betekent dat we er met behulp van de Facebook-pixel voor willen zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet vervelend lijken. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers worden omgeleid naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt.

De Facebook-pixel wordt direct door Facebook geïntegreerd wanneer u onze websites oproept en kan een zogenaamd cookie, d.w.z. een klein bestand, op uw apparaat opslaan. Als u vervolgens inlogt op Facebook of Facebook bezoekt terwijl u bent ingelogd, wordt het bezoek aan ons aanbod in uw profiel genoteerd. De over u verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem, zodat wij geen conclusies kunnen trekken over de identiteit van de gebruiker. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is. De verwerking van de gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook. Meer informatie over de werking van de remarketingpixel en in het algemeen over de weergave van Facebook-advertenties vindt u in de Facebook Data Use Policy: https:///policy.php.

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Hiervoor kunt u naar de door Facebook gefaciliteerde pagina gaan en de instructies van de op gebruik gebaseerde reclame-instellingen volgen: https:///settings?tab=ads of uw bezwaar kenbaar maken via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, dat wil zeggen dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

 

Gebruikte cookies:

datr

lu

Google-weblettertypen

Deze pagina maakt gebruik van webfonts die door Google worden aangeboden. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de nodige webfonts in uw browser cache om tekst en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet uw browser een directe verbinding met de servers van Google tot stand brengen. Google wordt er zich van bewust dat onze website via uw IP-adres wordt benaderd. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze plugin. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Voor meer informatie over de manier waarop wij met gebruikersgegevens omgaan, kunt u terecht op https://developers.google.com/fonts/faq en lees het privacybeleid van Google op https://www.google.com/policies/privacy/. n t

youtube.com

Onze website maakt gebruik van plugins van YouTube, die door Google worden beheerd. De exploitant van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina's bezoekt met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Deze vertelt de YouTube-server welke van onze pagina's u heeft bezocht.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u uw surfgedrag direct koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijk te maken. Dit is een legitiem belang in de zin van Art. 6 (1) (f) DSGVO.

Voor meer informatie over hoe we omgaan met gebruikersgegevens, zie het privacybeleid van YouTube op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

 

Gebruikte cookies:

SID

HSID

demografie

BEZOEKER_INFO1_LEVEN

PREF

APISID

SSID

LOGIN_INFO

YSC

SAPISID

IDE

google.com

Gebruikte cookies:

APISID

SSID

1P_JAR

NID

PREF

SID

SAPISID

HSID

dubbelklik.net

Gebruikte cookies:

id

__qca
cref
d
iutk
mc
tluid

Vraag een data-extract aan


Hier kunt u uw privégegevens bekijken en verwijderen

Doe een aanvraag