Zásady ochrany osobních údajů


Všeobecné obchodní podmínky

Odpovědné za

Zebco Europe GmbH

Pověřený zástupce Zebco Europe

Frerk Petersen
fpetersen (@) zebco-europe.com

Místo soudní příslušnosti

Tostedt (Tostedt)

Identifikační číslo DPH

Hamburský obchodní rejstřík
HRB 115690
DIČ (DPH): DE815249344
Pc. č. 15/200/06923
Generální ředitelé: Frerk Petersen, Steven R. Smits, James G. Hillenbrand

Zásady ochrany osobních údajů

1. obsah on-line nabídky

Odpovědná osoba nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na odpovědnost vůči odpovědné osobě, které se týkají škod hmotného nebo idealistického druhu, které byly způsobeny použitím nebo nepoužitím předložených informací a/nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou v zásadě nemožné, pokud ze strany odpovědné osoby není možné prokázat úmyslné nebo hrubě nedbalé, že je na vině.

Všechny nabídky se mohou změnit a jsou nezávazné. Části stránek nebo kompletní publikace včetně všech nabídek a informací mohou být rozšířeny, změněny nebo částečně nebo zcela odstraněny autorem bez samostatného oznámení.

 

2. odkazy a odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí internetové stránky ("hypertextové odkazy"), které se nacházejí mimo oblast odpovědnosti odpovědné osoby, by povinnost odpovědnosti vstoupila v platnost pouze tehdy, pokud by odpovědná osoba znala obsah a bylo by pro ni technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu.
Odpovědná osoba tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazu nebyl na odkazovaných stránkách identifikovat žádný nezákonný obsah. Odpovědná osoba nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Tímto se výslovně distancuje od veškerého obsahu všech propojených/propojených stránek, které byly změněny po nastavení odkazu.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a odkazy stanovené v rámci vlastní internetové nabídky, jakož i na externí záznamy v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, mailing listech a všech dalších formách databází zřízených odpovědnou osobou, k jejichž obsahu je možný externí přístup k zápisu. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah, a zejména za škody vyplývající z použití nebo nepoužití těchto informací, je poskytovatel stránky, na kterou se odkazuje, výhradně odpovědný, nikoli osoba, která pouze odkazuje na příslušné zveřejnění prostřednictvím odkazů.

Toto prohlášení je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud oddíly nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou legální nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností neovlinována.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřence pro ochranu osobních údajů

Zebco Evropa
Pověřence pro ochranu osobních údajů
Pied Pipistrelle Oblouk 12 – 14
21255 Tostedt
e-mail: [email protected]

3. Autorská práva a zákon o ochranných známkách

Odpovědná osoba se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům používaným ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty vytvořené jím samotnými nebo používat bezlicenční grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty.

Všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené v internetové nabídce a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran!

Autorská práva k publikovaným předmětům vytvořeným samotným odpovědným osobam zůstávají výhradně osobě odpovědné za tyto stránky. Jakékoli duplikace nebo použití objektů, jako jsou diagramy, zvuky nebo texty v jiných elektronických nebo tištěných publikacích, není bez souhlasu autora povoleno.

 

4. ochrana údajů

Je-li poskytnuta možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jméno, adresy), je zadání těchto údajů dobrovolné, aby uživateli poskytl nabízené informace, zboží nebo služby. Tyto údaje jsou zpracovávány a ukládány výhradně pro tento účel. Právním základem je čl. Pokud v některých případech uživatel výslovně souhlasil s použitím svých údajů nad rámec tohoto (např. pravidelného zasílání newsletteru), může svůj souhlas kdykoli odvolat poštou nebo e-mailem na výše uvedenou adresu. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu, dokud odvolání není tímto dotčeno.
Údaje budou uchovávány tak dlouho, jak je to nezbytné pro poskytování služeb, a jak je stanoveno zákonem.
Využívání a platba všech nabízených služeb je – pokud je to právně, technicky možné a přiměřené – rovněž povoleno bez poskytnutí těchto údajů nebo poskytnutím anonymních údajů nebo pseudonymu.
Uživatel má právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování a přenositelnost údajů, jak je stanoveno v čl. Za tímto účelem může uživatel kontaktovat následující adresu: [email protected]

Uživatel má také právo obrátit se přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů

Zebco Evropa
Pověřence pro ochranu osobních údajů
Pied Pipistrelle Oblouk 12 – 14
21255 Tostedt
e-mail: [email protected]

V případě reklamace se uživatel může obrátit také přímo na dozorový úřad.

Použití kontaktních údajů zveřejněných v potisku nebo srovnatelných informací, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy třetích stran, pro zasílání informací, které nebyly výslovně požadovány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům takzvaných spamových e-mailů v případě porušení tohoto zákazu.

 

 

Naprosto nezbytné cookies

Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nelze je v našich systémech deaktivovat. Obecně platí, že tyto soubory cookie jsou nastaveny pouze v reakci na akce, které provádíte v reakci na žádost o službu, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo vás na tyto soubory cookie upozorňoval. Některé oblasti webových stránek však nemusí fungovat správně, pokud soubory cookie zablokujete nebo oznámíte.

Použité soubory cookie:

OptanonKonsém

OptanonAlertBoxOdřeno

tk_ai

uncodeAI.css

uncodeAI.screen

uncode_privacy[consent_types]

wp-nastavení-1

wp-settings-time-1

 

 

Cílení na soubory cookie

Tyto cookies mohou být nastaveny prostřednictvím našich webových stránek našimi reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou používat k vytvoření profilu vašich zájmů a k zobrazování relevantních reklam na jiných webových stránkách. Pracují tak, že jednoznačně identifikují váš prohlížeč a zařízení. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nezažijete naši cílenou reklamu na jiných webových stránkách.

facebook.com

Pluginy pro sociální sítě Facebook

Naše online nabídka využívá sociální pluginy ("Pluginy") sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). Pluginy mohou být rozpoznány jedním z loga Facebooku (bílé "f" na modré dlaždici, slova "To se mi líbí", "To se mi líbí" nebo "palec nahoru") nebo jsou označeny přídavkem "Facebook Social Plugin". Seznam a vzhled Facebook Sociální Plugins si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když uživatel vyvolá funkci této online nabídky, která obsahuje takový plugin, jeho zařízení vytvoří přímé spojení se servery Facebook. Obsah pluginu je přenášen Facebookem přímo do zařízení uživatele a integrován do online nabídky uživatelem. Profily uživatelů lze vytvořit ze zpracovávaných dat. Proto nemáme žádný vliv na rozsah údajů, které Facebook shromažďuje pomocí tohoto pluginu, a proto informujeme uživatele podle našeho stavu znalostí.

Integrací pluginů, Facebook obdrží informace, které uživatel vyvolal odpovídající stránku on-line nabídky. Pokud je uživatel přihlášen k Facebooku, facebook může návštěvu přiřadit ke svému účtu na Facebooku. Když uživatelé interagují s pluginy, například stisknutím tlačítka To se mi líbí nebo zveřejněním komentáře, jsou odpovídající informace přenášeny přímo z vašeho zařízení na Facebook a tam uloženy. Pokud uživatel není členem Facebooku, je stále možné, aby Facebook zjistil svou IP adresu a uložil ji. Podle Facebooku je v Německu uložena pouze anonymizovaná IP adresa.

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů facebookem, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení ochrany soukromí uživatelů lze nalézt v informacích o ochraně osobních údajů na Facebooku: https:///about/privacy/.

Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby o něm Facebook prostřednictvím této online nabídky shromažďoval údaje a propojoval je s údaji o svém členství uloženým na Facebooku, musí se před použitím naší online nabídky odhlásit z Facebooku a smazat své soubory cookie. Další nastavení a námitky proti použití údajů pro reklamní účely jsou možné v nastavení profilu na Facebooku: https:///settings?tab=ads nebo prostřednictvím webových stránek USA http://www.aboutads.info/choices/oder http://www.youronlinechoices.com/stránkách EU . Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj.

 

Facebook remarketing

V rámci naší online nabídky se používají takzvané "Facebook pixely" sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo pokud máte bydliště v EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko ("Facebook"). S pomocí Facebook pixelu je Facebook schopen určit návštěvníky naší nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam, takzvaných "Facebook reklam". Facebook Pixel proto používáme k zobrazování facebookových reklam, které jsme umístili pouze těm uživatelům Facebooku, kteří také projevili zájem o naši internetovou nabídku. To znamená, že s pomocí Facebook pixelu chceme zajistit, aby naše Facebook reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a nevycházly se jako otravné. Facebook pixel nám také umožňuje sledovat účinnost Facebook reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu tím, že vidíme, zda jsou uživatelé přesměrováni na naše webové stránky po kliknutí na facebookovou reklamu.

Facebook pixel je přímo integrován Facebookem, když zavoláte na naše webové stránky a můžete do vašeho zařízení uložit takzvaný soubor cookie, tj. Pokud se pak přihlašujete na Facebook nebo navštívíte Facebook, bude návštěva naší nabídky zaznamenána ve vašem profilu. Údaje shromážděné o vás jsou pro nás anonymní, takže nemůžeme vyvodit žádné závěry o totožnosti uživatele. Data jsou však uložena a zpracována facebookem, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu. Zpracování údajů facebookem probíhá v rámci pokynů Facebooku pro používání dat. Další informace o tom, jak remarketingový pixel funguje, a obecně najdete na zobrazování Facebook reklam v Zásadách používání Facebook dat: https:///policy.php.

Proti shromažďování facebookovým pixelem a k použití vašich dat k zobrazování Facebook reklam můžete vznést námitku. Chcete-li tak učinit, můžete přejít na stránku s usnadněním facebooku a postupovat podle pokynů v nastavení inzerce založeném na použití: https:///settings?tab=ads nebo námitku vyhlásit prostřednictvím http://www.aboutads.info/choices/ stránky v USA nebo na stránce EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou nezávislá na platformě, což znamená, že jsou použita pro všechna zařízení, jako jsou stolní počítače nebo mobilní zařízení.

 

Použité soubory cookie:

datr

Lu

Webová písma Google

Tato stránka používá webová písma poskytované společností Google. Když otevřete stránku, prohlížeč načte potřebná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazil text a písma.

Za tímto účelem musí váš prohlížeč navázat přímé spojení se servery společnosti Google. Společnost Google se dozví, že naše webové stránky byly zpřístupněny prostřednictvím vaší IP adresy. Používání webových písem Google je v zájmu jednotné a přitažlivé prezentace našeho pluginu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl.

Pokud váš prohlížeč webová písma nepodporuje, bude počítač používat výchozí písmo.

Další informace o tom, jak nakládáme s uživatelskými údaji, naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

youtube.com

Naše webové stránky používají pluginy od YouTube, které provozuje společnost Google. Provozovatelem stránek je YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Když navštívíte jednu z našich stránek s pluginem YouTube, naváží se spojení se servery YouTube. To informuje server YouTube, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, můžete své zvyky při surfování propojit přímo se svým osobním profilem. Tomu můžete zabránit odhlášením z účtu YouTube.

YouTube se používá k tomu, aby naše webové stránky byly atraktivní. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl.

Další informace o tom, jak nakládáme s uživatelskými údaji, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů YouTube na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

 

Použité soubory cookie:

SID

HSID

Demografie

VISITOR_INFO1_LIVE

PREF

APISID

SSID

LOGIN_INFO

YSC

SAPISID

IDE

google.com

Použité soubory cookie:

APISID

SSID

1P_JAR

NID

PREF

SID

SAPISID

HSID

doubleclick.net

Použité soubory cookie:

Id

__qca
cref
D
iutk
Mc
tluid

Žádost o výpis dat


Zde si můžete prohlédnout a odstranit svá soukromá data

Provést dotaz